English

تراورتن

نام محصول : تراورتن شکلاتی
کد محصول: T-CH2
ابعاد: ۴۰ طولی
قیمت: از ۲۳۰,۰۰۰ الی ۵۵۰,۰۰۰ریال
 علت تفاوت قیمت در درجه بندی سنگ
است.
نام محصول : تراورتن سفید عباس آباد
تراورتن سفید عباس آباد
کد محصول: T-AW
ابعاد: ۴۰ طولی
قیمت: از ۷۰۰,۰۰۰ الی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
علت تفاوت قیمت در درجه بندی سنگ
است.
نام محصول : تراورتن قرمز آذرشهر
کد محصول: T-RA
ابعاد: ۴۰ طولی
قیمت: از ۳۵۰,۰۰۰ الی ۶۰۰,۰۰۰ریال
علت تفاوت قیمت در درجه بندی سنگ
است.
نام محصول : تراورتن قرمز اصفهان
کد محصول: T-RE
ابعاد: ۴۰ طولی
قیمت: از ۲۶۰,۰۰۰ الی ۴۰۰,۰۰۰ریال
علت تفاوت قیمت در درجه بندی سنگ
است.
نام محصول : تراورتن زرد اصفهان
کد محصول: T-YE
ابعاد: ۴۰ طولی
قیمت: از ۲۸۰,۰۰۰ الی ۴۰۰,۰۰۰ریال
نام محصول : تراورتن کرم عباس آباد
کد محصول: T-K
ابعاد: ۴۰ طولی
قیمت: از ۵۰۰,۰۰۰
الی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 علت تفاوت قیمت در درجه بندی سنگ
است.
نام محصول : تراورتن دودی تکاب
تراورتن دودی تکاب
کد محصول: T-DT
ابعاد: ۴۰ طولی
قیمت: از ۶۵۰,۰۰۰
الی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 علت تفاوت قیمت در درجه بندی سنگ
است.
نام محصول : تراورتن دودی کاشان
تراورتن دودی کاشان
کد محصول: T-DK
ابعاد: ۴۰ طولی
قیمت: از ۵۰۰,۰۰۰
الی ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 علت تفاوت قیمت در درجه بندی سنگ
است.
نام محصول : تراورتن کرم رامشه
تراورتن کرم رامشه
کد محصول: T-KR
ابعاد: ۴۰ طولی
قیمت: از ۳۰۰,۰۰۰
الی ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 علت تفاوت قیمت در درجه بندی سنگ
است.

  • درباره استون وال

    گروه توليدي اطهار (استون وال) در سال 1368 توسط شخصی كارآفرین و مبتكر بنام حاج نادعلي فاتحي تاسیس و فعالیت خود را با هدف استخراج و فرآوری سنگهای تزئینی (ساختمانی ) در استان اصفهان، قطب صنعتي محمود آباد آغاز نمود. استون وال توانایی تولید و فرآوری سالیانه 800/000 متر مربع انواع سنگهای ساختمانی در قالب تایل و اسلب را با کیفیتی عالی و مورد قبول بازارهای جهانی دارد .